Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Raport bieżący nr: 01/2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
– raport okresowy roczny za 2019 r. – 20 marca 2020 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2019 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 20 marca 2020 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-01-15 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-01-15 Michał Gembicki Członek Zarządu