Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Informacja Zarząd Emitenta Klabater S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 sierpnia 2020 roku _dalej „ZWZ”_ na godzinę 10:00 w Hotelu Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 9, 00-039 Warszawa _Sala nr 3, parter_.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-07-31 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-07-31 Michał Gembicki Członek Zarządu