Raport roczny za 2023 rok

Raport roczny za 2023 rok

Raport bieżący nr: 04/2024
Data sporządzenia: 2024-03-18
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport roczny za 2023 rok
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2024-03-18 Robert Wesołowski Członek Zarządu

Załączniki: