Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

KLABATER SA w okresie 09.2020 – 06.2022 realizuje projekt badawczy pt. „T.A.C.K.- Zestaw innowacyjnych narzędzi do tworzenia zaawansowanych ekonomicznych gier symulacyjnych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetu I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – GAMEINN.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w postaci zestawu narzędzi i nakładki na silniki gier wideo T.A.C.K. (Tycoons Autonomic Creation Kit) służącej do tworzenia zaawansowanych ekonomicznych gier z gatunku symulacyjno-ekonomicznych (tycoons).
Wartość Projektu wynosi 4 077 476,47 PLN a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 547 238,82 PLN.

W przypadku zainteresowania zakupem projektu badawczego pt. „T.A.C.K.” – prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem contact@klabater.com.

Assety z projektu można również zakupić na stronach: