Relacje Inwestorskie
Kontakt dla inwestorów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Michał Gembicki
Chief Executive Officer
Telefon: +48 664 455 180
E-mail: relacje.inwestorskie@klabater.com

Kontakt dla mediów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Łukasz Mach
Chief Marketing Officer
Telefon: +48 518 047 088
E-mail: lukasz.mach@klabater.com

Telefon: +48 487 55 48, Faks: +48 487 55 49

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
contact@klabater.com

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr: 05/2020
         
Data sporządzenia: 2020-07-31
         
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
         
Temat: Zmiana adresu siedziby Klabater S.A.
         
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
         
Treść raportu: Zarząd Emitenta Klabater S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 10:00 w Hotelu Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 9, 00-039 Warszawa (Sala nr 3, parter).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Podpisy osób reprezentujących spółkę:        
         
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
         
  2020-07-31 Robert Wesołowski Członek Zarządu
  2020-07-31 Michał Gembicki Członek Zarządu

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.