Relacje Inwestorskie
Kontakt dla inwestorów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Michał Gembicki
Chief Executive Officer
Telefon: +48 664 455 180
E-mail: relacje.inwestorskie@klabater.com

Kontakt dla mediów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Łukasz Mach
Chief Marketing Officer
Telefon: +48 518 047 088
E-mail: lukasz.mach@klabater.com

Telefon: +48 487 55 48, Faks: +48 487 55 49

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
contact@klabater.com

Wybór projektu Spółki do dofinansowania

 

Raport bieżący nr: 8/2020
         
Data sporządzenia: 2020-07-08
         
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
         
Temat: Wybór projektu Spółki do dofinansowania
     
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
         
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 8 lipca lipca 2020 roku pozyskał informację o wyborze projektu Spółki „T.A.C.K. – Zestaw innowacyjnych narzędzi do tworzenia zaawansowanych ekonomicznych gier symulacyjnych” do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.01.02.00-00-0159/20 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; oś działania I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R GameInn, konkurs 4/1.2/2019.

Przyznana Spółce rekomendowana kwota dofinansowania na realizację ww. projektu wynosi 2.547.238,82 zł, a koszt całkowity realizacji projektu wynosi 4.077.476,47 zł.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej o zasięgu globalnym – innowacyjnego rozwiązania w postaci zestawu narzędzi i nakładki na silniki gier wideo T.A.C.K. _Tycoons Autonomic Creation Tool_ służącej do tworzenia zaawansowanych ekonomicznych gier z gatunku symulacyjno-ekonomicznych _tycoons_.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Podpisy osób reprezentujących spółkę:        
         
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
         
  2020-07-08 Robert Wesołowski Członek Zarządu
  2020-07-08 Michał Gembicki Członek Zarządu

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.