Relacje Inwestorskie
Kontakt dla inwestorów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Michał Gembicki
Chief Executive Officer
Telefon: +48 664 455 180
E-mail: relacje.inwestorskie@klabater.com

Kontakt dla mediów

Klabater Spółka Akcyjna

Żurawia 6/12 lok 525,
00-503 Warszawa

Łukasz Mach
Chief Marketing Officer
Telefon: +48 518 047 088
E-mail: lukasz.mach@klabater.com

Telefon: +48 487 55 48, Faks: +48 487 55 49

Biuro czynne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
contact@klabater.com

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (en translation)

Raport bieżący nr: 03/2020
         
Data sporządzenia: 2020-05-15
         
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
         
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
         
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
         
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Podpisy osób reprezentujących spółkę:        
         
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
         
  2020-05-15 Robert Wesołowski Członek Zarządu
  2020-05-15 Michał Gembicki Członek Zarządu

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.